TULOKSET

Kaikki kiinnostuneet (muoviteollisuus, yliopistot, opiskelijat, professorit, viranomaiset, muut sidosryhmät) voivat hyödyntää tietoa PackAlliance-hankkeen tuloksista ja projektin vaiheista.

Levityssuunnitelma

Comprehensive analysis of qualification needs within the market and educational offer report

Survey interviews workshops packalliance report

Characterisation of emerging professionals’ profile

Esatablished PackAlliance Hubs

Guidelines on learning module structure and training methodology

ANNEX I – The description of the use of the tools for module

Annex II-CHAINS Methodology

Event report_Midterm workshop 30.06.2021