KONSORTIO

PackAlliance tuo yhteen kahdeksan vahvaa partneria neljästä EU-maasta. Monipuolisen konsortiomme kaikki osapuolet ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Tavoitteenamme on vastata haasteisiin, joita korkeakoulut, yritykset ja yhteiskunta kohtaavat matkalla kohti kiertotaloutta muovipakkausteollisuuden arvoketjussa.

PackAllianceen kuuluu neljä kansallista kumppaniparia, jotka edustavat sekä korkeakouluja että elinkeinoelämää.

Lisäksi muut yhteistyökumppania kehittävät tiekarttaa ja projektin strategista lähestymistapaa yhteistyössä osallistujamaiden kanssa kansallisten teemojen näkökulmista.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Muut yhteistyökumppanit