PackAlliance: Tulevaisuuden pakkausalan innovaatioita, koulutusta ja yhteistyötä edistävä eurooppalainen allianssi

PackAlliance-hankkeen tarkoituksena on nykyaikaistaa korkeakoulujen koulutustarjontaa ja vastata paremmin muovipakkausteollisuuden työvoimatarpeisiin

PackAlliance on tietoyhteenliittymä, jossa yhdistyvät neljän Euroopan maan (Espanjan, Puolan, Suomen ja Italian) korkeakouluosaaminen ja yrityselämä. Tavoitteena on lujittaa korkeakoulujen ja muovipakkausyritysten yhteistyötä innovatiivisten ja kestävän kehityksen mukaisten pakkausten kehittämiseksi sekä vauhdittaa muovipakkausteollisuuden siirtymistä kiertotalouteen.

Projekti alkoi tammikuussa 2020 ja kestää vuoden 2022 loppuun saakka.

tondo1
tondo2
tondo3

Tavoitteet

Synergia

Hanke pyrkii kuromaan umpeen kuilua korkeakoulujen koulutustarjonnan ja muovipakkausteollisuuden tarvitsemien pätevien kiertotalousosaajien välillä.

Innovointi

Hankkeessa kehitetään ajantasainen jatko-opinto-ohjelma, joka perustuu muovipakkausteollisuuden arvoketjun todellisiin tarpeisiin.

Yhteistyö

Hankkeessa luodaan eurooppalainen PackAlliance Hub -verkosto jokaiseen hankkeessa mukana olevaan maahan. Hubit toimivat korkeakoulujen ja alan teollisuuden yhteisinä innovatiivisina verkostoitumistiloina. Niissä voidaan järjestää koulutusta, työpajoja, sekä verkottumismahdollisuuksia tutkimus- ja kehitysprojekteille.

Haluatko mukaan?

PackAlliance: European alliance for innovation training & collaboration towards future packaging

tondo11

Mikäli olet kiinnostunut kehittämään ammatillista uraasi muovipakkausten parissa, niin tutustu koulutusohjelmaamme.

tondo22

Jos edustat korkeakoulua, niin saatat olla kiinnostunut koulutuksistamme sekä PackAlliance Hubeissa tapahtuvasta korkeakoulujen ja yrityselämän välisestä yhteistyöstä.

tondo33

Jos edustat muovipakkausalan yritystä, niin olet tervetullut osallistumaan työpajoihimme ja tapahtumiimme, joita järjestämme Suomessa, Italiassa, Puolassa ja Espanjassa.

Ota yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja, viimeisimmät uutisemme ja tietoja tulevista tapahtumista.

UUTISET

PackAlliance: Tulevaisuuden pakkausalan innovaatioita, koulutusta ja yhteistyötä edistävä eurooppalainen allianss