Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja

 In Artikkelit

Pakkaussektori kasvaa useilla toimialoilla, kuten muovi- kuin metsäteollisuudessa. Pakkausjätettä syntyy valtavia määriä sekä teollisuuden sivutuotteina että pakkauksia käyttäviltä kuluttajilta. Koska kierrätettävät ja uudelleen käytettävät pakkausmateriaalit on nostettu yhdeksi tärkeäksi osaksi EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmassa, tulee myös yritysten ja teollisuuden kiinnittää niihin entistä paremmin huomiota.

 

Koulutusta tarvitaan pakkausten koko arvoketjussa. Tähän tarpeeseen vastaten TAMK käynnistää syksyllä 2023 ensimmäistä kertaa suomeksi pidettävän pakkausten arvoketjun ammattilaisille suunnatun ”Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja” -koulutuksen. Se pohjautuu “Specialist in the circular economy of plastic packaging” -koulutukseen, joka valmisteltiin ja pilotoitiin Erasmus+ Knowledge Alliances -rahoitetussa PackAlliance-hankkeessa, jossa TAMK on mukana yhtenä konsortion aktiivisena jäsenenä.

 

Lisätietoa