HUBIT

PackAlliance Hubit ovat muovipakkausalan kiertotalouteen liittyvän koulutuksen, innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämisen keskuksia.

Hubit toimivat fyysisinä oppimisympäristöinä korkeakoulujen ja yritysten välillä. Hubien avulla varmistetaan jatko-opinto-ohjelman jatkuvuus myös hankkeen jälkeen. Samalla jaetaan hyviä käytäntöjä sekä tuetaan innovaatioita ja yrittäjyyttä muutoksessa, joka liittyy kiertotalouden mukaisten muovipakkausten arvoketjuihin.

Jatko-opinto-ohjelman opiskelijat jaetaan CHAINS-tiimeihin. Tiimejä valmennetaan työskentelemään teollisuuden antaman tietyn haasteen parissa kahden kuukauden ajan. Nämä tiimit integroidaan PackAlliance Hubiin.

Jatko-opinto-ohjelman opiskelijat jaetaan CHAINS-tiimeihin. Tiimejä valmennetaan työskentelemään teollisuuden antaman tietyn haasteen parissa kahden kuukauden ajan. Nämä tiimit integroidaan PackAlliance Hubiin.

Jatko-opinto-ohjelman opiskelijat jaetaan CHAINS-tiimeihin. Tiimejä valmennetaan työskentelemään teollisuuden antaman tietyn haasteen parissa kahden kuukauden ajan. Nämä tiimit integroidaan PackAlliance Hubiin.

Rajat ylittävää yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten PackAlliance Hubien ja jatko-opinto-ohjelmien välillä tuetaan siten, että osalla opiskelijoista on mahdollisuus suorittaa kahden kuukauden harjoittelu toisen PackAlliance Hubin CHAINSissa Espanjassa, Italiassa, Puolassa tai Suomessa.

Rajat ylittävää yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten PackAlliance Hubien ja jatko-opinto-ohjelmien välillä tuetaan siten, että osalla opiskelijoista on mahdollisuus suorittaa kahden kuukauden harjoittelu toisen PackAlliance Hubin CHAINSissa Espanjassa, Italiassa, Puolassa tai Suomessa.