HUBIT

PackAlliance Hubit ovat muovipakkausalan kiertotalouteen liittyvän koulutuksen, innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämisen keskuksia.

Jatko-opinto-ohjelman opiskelijat jaetaan CHAINS-tiimeihin. Tiimejä valmennetaan työskentelemään teollisuuden antaman tietyn haasteen parissa kahden kuukauden ajan. Nämä tiimit integroidaan PackAlliance Hubiin.

Jatko-opinto-ohjelman opiskelijat jaetaan CHAINS-tiimeihin. Tiimejä valmennetaan työskentelemään teollisuuden antaman tietyn haasteen parissa kahden kuukauden ajan. Nämä tiimit integroidaan PackAlliance Hubiin.

Rajat ylittävää yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten PackAlliance Hubien ja jatko-opinto-ohjelmien välillä tuetaan siten, että osalla opiskelijoista on mahdollisuus suorittaa kahden kuukauden harjoittelu toisen PackAlliance Hubin CHAINSissa Espanjassa, Italiassa, Puolassa tai Suomessa.