Centra PackAlliance

Centra PackAlliance mają być ośrodkami edukacji, innowacji i przedsiębiorczości w obszarze GOZ dla sektora opakowań z tworzyw sztucznych.

Celem centrów jest wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami, aby zapewnić dalszą realizację programów studiów podyplomowych po zakończeniu projektu. Równorzędnym celem jest wymiana dobrych praktyk, innowacji i przedsiębiorczości w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu dostaw opakowań z tworzyw sztucznych.

Celem centrów jest wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami, aby zapewnić dalszą realizację programów studiów podyplomowych po zakończeniu projektu. Równorzędnym celem jest wymiana dobrych praktyk, innowacji i przedsiębiorczości w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu dostaw opakowań z tworzyw sztucznych.

Wszyscy studenci studiów podyplomowych zostaną zgrupowani w CHAINS,- zespoły studentów biorących udział w szkoleniach, które będą pracować nad konkretnym wyzwaniem branżowym przez okres 2 miesięcy. Zespoły te zostaną zintegrowane z ośrodkami PackAlliance.

Wszyscy studenci studiów podyplomowych zostaną zgrupowani w CHAINS,- zespoły studentów biorących udział w szkoleniach, które będą pracować nad konkretnym wyzwaniem branżowym przez okres 2 miesięcy. Zespoły te zostaną zintegrowane z ośrodkami PackAlliance.

W celu wspierania współpracy międzynarodowej w zakresie studiów podyplomowych między partnerami PackAlliance wybrani zostaną studenci, którzy będą mieli możliwość odbycia dwumiesięcznego stażu w Hiszpanii, Włoszech, Finlandii i Polsce.

W celu wspierania współpracy międzynarodowej w zakresie studiów podyplomowych między partnerami PackAlliance wybrani zostaną studenci, którzy będą mieli możliwość odbycia dwumiesięcznego stażu w Hiszpanii, Włoszech, Finlandii i Polsce.