Konsorcjum

PackAlliance zrzesza silne i zrównoważone konsorcjum 8 partnerów z 4 krajów UE, zobowiązane do tworzenia trwałego sojuszu oraz współpracy opartej na doświadczeniach. Celem projektu jest integracja uczelni, przedsiębiorstw oraz społeczeństwa w celu wspierania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu dostaw opakowań z tworzyw sztucznych.

PackAlliance składa się z partnerów z 8 krajów UE, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw oraz szkół wyższych. Pozostałych partnerów stowarzyszonych, wspiera rozwój PackAlliance poprzez konsultacje planu działań oraz rozwoju strategii w ramach projektu.

Partnerzy

Członkowie stowarzyszeni