Program szkoleniowy

Projekt PackAlliance wdroży nowy program studiów podyplomowych związany z innowacyjnymi procesami GOZ dla opakowań przyszłości z tworzyw sztucznych, uwzględniający nowatorski model współpracy.

Jak wziąć udział w programie szkoleniowym?

Więcej informacji dotyczących naboru do programu szkoleniowego pojawi się na tej stronie w ciągu najbliższych miesięcy.
Projekt PackAlliance znacznie przyczyni się do poprawy oferty edukacyjnej szkół wyższych uczestniczących w projekcie. Ponadto europejski wymiar projektu jeszcze bardziej wzmocni współpracę z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz sektorem prywatnym, co pozwoli na podejmowanie wspólnych działań szkoleniowych i innowacyjnych w celu przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych.

Kto może uczestniczyć w programie szkoleniowym?

1. Absolwenci, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych (chemia, inżynieria środowiska, inżynieria itd.)
2. Profesjonaliści, którzy pracują w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych oraz są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji, oraz rozwojem kariery w tym obszarze.

PackAlliance project will significantly contribute to improve the educational offer of the participating Higher Education Institutions. In addition, the European dimension of the project will further strengthen collaboration with other Higher Education Institution and the private sector, which will allow keeping undertaking joint training and innovation actions for a transition towards Circular Economy in the plastics packaging sector.

Każda uczestnicząca szkoła wyższa przyjmie od 15 do 20 studentów na pilotażowy program studiów podyplomowych (łącznie co najmniej 60 studentów).

Program studiów podyplomowych będzie pokrywał następujące obszary:

1

Nowe materiały i biomateriały

2

Ekoprojektowanie i innowacyjne procesy produkcyjne

3

Zaangażowanie obywateli i konsumentów

4

Zarządzanie i waloryzacja odpadów

W ramach Programu studiów podyplomowych PackAlliance opracowana zostanie nowa metodologia szkolenia oparta na wyzwaniach, zwana CHAINS, w celu praktycznego wykorzystania kompetencji i umiejętności nabytych w ramach programu szkoleniowego.
Program studiów podyplomowych PackAlliance będzie korzystał z narzędzi on-line.

Program studiów podyplomowych PackAlliance będzie obejmować narzędzia do nauki online