Program szkoleniowy

Specjalista w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań z tworzyw sztucznych

Program „Specjalista w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań z tworzyw sztucznych” to wyjątkowe doświadczenie edukacyjne przeznaczone specjalnie dla profesjonalistów oraz świeżo upieczonych studentów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności oraz zostać specjalistą w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze tworzyw sztucznych.

Program jest finansowany przez UE w ramach projektu ERASMUS + KA2 PackAlliance, w którym uczestniczą wiodący partnerzy edukacyjni i przemysłowi w tej dziedzinie.

Program zawiera 30 ECTS i potrwa od 4 października 2021 r. Do 21 maja 2022 r. Kurs będzie podzielony na pięć modułów tematycznych:

 • Moduł 1. Nowe materiały i biomateriały.
 • Moduł 2. Ekoprojektowanie i innowacyjne procesy produkcyjne.
 • Moduł 3. Zaangażowanie obywateli i konsumentów.
 • Moduł 4. Zarządzanie i waloryzacja odpadów.
 • Moduł 5. Moduł praktyczny oparty na modelu nauczania Challenge Based Learning.
Kto może uczestniczyć w programie szkoleniowym?

1. Absolwenci, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych (chemia, inżynieria środowiska, inżynieria itd.)
2. Profesjonaliści, którzy pracują w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych oraz są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji, oraz rozwojem kariery w tym obszarze.

Jak wziąć udział w programie szkoleniowym?

ZGŁOSZENIA

Istnieją dwa okresy rekrutacji

Pierwszy okres rekrutacji:

 • Termin składania wniosków do : 20 czerwca 2021 r. o godzinie 13:00 czasu środkowoeuropejskiego
 • Ogłoszenie wyników pierwszej rekrutacji: do 1 lipca 2021 r

Drugi okres rekrutacji i lista oczekujących:

 • Rozpoczęcie drugiej rekrutacji: 1 lipca 2021 r
 • NOWY termin składania wniosków do: 14 września 2021 r. o godzinie 13:00 czasu środkowoeuropejskiego
 • Ogłoszenie wyników drugiej rekrutacji: do 21 września 2021 r

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na końcu niniejszego dokumentu. Na adres e-mail info@packall.eu należy przesłać następujące dokumenty:

 • List motywacyjny – obowiązkowy
 • CV w języku angielskim (format Europass) – opcjonalnie
 • Certyfikat znajomości języka – opcjonalnie

Więcej informacji na temat procedury rekrutacji i selekcji kandydatów znajduje się w Regulaminie.

  CALL FOR STUDENTS Terms and Conditions

PackAlliance Commitment declaration – students

Photograph, video, or audio recording consent form

Kończąc kurs, poszerzysz swoją wiedzę na temat gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze tworzyw sztucznych dzięki ambitnemu programowi szkoleniowemu stworzonemu przez ekspertów akademickich i biznesowych. Pierwsze 4 moduły, każdy trwający 5 tygodni, będą obejmowały sesje synchroniczne i asynchroniczne prowadzone przez ekspertów oraz działania, których celem jest wyposażenie Cię w umiejętności i wiedzę wymagane do odgrywania kluczowej roli w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Obszary tematyczne

1

Nowe materiały i
biomateriały

2

Ekoprojektowanie i innowacyjne procesy produkcyjne

3

Zaangażowanie obywateli i konsumentów

4

Zarządzanie i waloryzacja odpadów

Kurs kończy się 8-tygodniowym, wspólnym praktycznym modułem opartym na modelu nauczania Challenge Based Learning. Program oferuje ograniczonej liczbie studentów możliwość uczestniczenia w mobilności międzynarodowej, w której studenci otrzymają stypendium na pokrycie kosztów podróży i utrzymania.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy kurs jest bezpłatny?

Tak, to jest kurs bezpłatny. Żadne opłaty nie są pobierane. Studenci wybrani do udziału w programie mobilności międzynarodowej otrzymają stypendium na pokrycie kosztów podróży i utrzymania.

Ile czasu będzie wymagał kurs?

Może się różnić w zależności od tygodnia. Zajęcia synchroniczne będą wymagały spędzenia od 2,5 do 7,5 godziny tygodniowo. Wymagana będzie również dodatkowa praca indywidualna.

Jak zostanę oceniony?

Ocena studentów będzie ciągła i oparta na ćwiczeniach, testach i zadaniach projektowych. Prosimy o zapoznanie się z sekcją 5 (ocena umiejętności) Regulamin dot. NABORU STUDENTÓW warunki uczestnictwa w projekcie

Czy muszę uczestniczyć w sesjach?

Do ukończenia kursu wymagana jest obecność co najmniej na 80% zajęć.

Jak wybierani są kandydaci do udziału w programie?

Wybór będzie uwzględniał stopień i / lub doświadczenie zawodowe oraz treść listu motywacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 3 Regulaminu dot. NABORU STUDENTÓW.

Jak mogę wziąć udział w międzynarodowym programie mobilności?

Studenci będą wybierani w drodze otwartego, świadomego i przejrzystego procesu rekrutacyjnego opartego na równym traktowaniu wszystkich kandydatów. Więcej informacji na temat kryteriów selekcji można znaleźć w punkcie 3 Regulaminu dot. NABORU STUDENTÓW.

Program studiów podyplomowych PackAlliance będzie obejmować narzędzia do nauki online