Rezultaty i wyniki

W tej sekcji wszyscy zainteresowani (przemysł tworzyw sztucznych, szkoły wyższe, studenci, profesorowie, administracja publiczni oraz inni interesariusze) będą mogli skorzystać z wyników PackAlliance i dowiedzieć się więcej o inicjatywach organizowanych w ramach projektu.

Plan upowszechniania