Rezultaty i wyniki

W tej sekcji wszyscy zainteresowani (przemysł tworzyw sztucznych, szkoły wyższe, studenci, profesorowie, administracja publiczni oraz inni interesariusze) będą mogli skorzystać z wyników PackAlliance i dowiedzieć się więcej o inicjatywach organizowanych w ramach projektu.

Plan upowszechniania

Comprehensive analysis of qualification needs within the market and educational offer report

Survey interviews workshops packalliance report

Characterisation of emerging professionals’ profile

Esatablished PackAlliance Hubs

Guidelines on learning module structure and training methodology

ANNEX I – The description of the use of the tools for module

Annex II-CHAINS Methodology

Event report_Midterm workshop 30.06.2021

Report on programme accreditation

List of challenges for collaborative projects