Rezultaty i wyniki

W tej sekcji wszyscy zainteresowani (przemysł tworzyw sztucznych, szkoły wyższe, studenci, profesorowie, administracja publiczni oraz inni interesariusze) będą mogli skorzystać z wyników PackAlliance i dowiedzieć się więcej o inicjatywach organizowanych w ramach projektu.

Plan upowszechniania

Comprehensive analysis of qualification needs within the market and educational offer report

Survey interviews workshops packalliance report

Characterisation of emerging professionals’ profile

Esatablished PackAlliance Hubs