KOULUTUSOHJELMA

AVOIN KOULUTUSHAKU – MUOVIPAKKAUSTEN KIERTOTALOUDEN ASIANTUNTIJA

Specialist in the Circular Economy of Plastic Packaging -koulutus on eurooppalaisten korkeakoulujen ja muoviteollisuuden yritysten yhteistyönä toteuttama englanninkielinen koulutus. Kokonaisuus on suunniteltu erityisesti vastavalmistuneille opiskelijoille ja muovipakkausten parissa työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä kiertotalouteen muovialalla.

Koulutuksen laajuus on 30 op, ja se järjestetään 4.10.2021–21.5.2022. Koulutus on jaettu viiteen osaan:

 • Moduuli 1. Uudet materiaalit ja biomateriaalit
 • Moduuli 2. Ekologinen suunnittelu ja uudet valmistusprosessit
 • Moduuli 3. Muovipakkausjätteiden hallinta ja kierrätys
 • Moduuli 4. Kuluttajien osallistaminen
 • Moduuli 5. Innovaatiohaaste yritysyhteistyönä
Kuka voi osallistua?

Vastavalmistuneet, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan muovipakkausalalla (kemia, ympäristöala, tekniikka jne.)
Ammattilaiset, jotka työskentelevät muovipakkausalaan liittyvien arvoketjujen parissa ja haluavat parantaa osaamistaan ja urakehitystään alalla.

Miten osallistua?

HAKEMINEN

Hakuja on kaksi:

Ensimmäinen valintajakso:

 • Hakemusten määräaika: 20. kesäkuuta 2021 klo 14.00
 • Tiedottaminen hakijoille: ennen 1. heinäkuuta 2021

Toinen valintajakso ja jonotuslista:

 • Alkaa: 1. heinäkuuta 2021
 • UUSI Hakemusten määräaika: 14. syyskuuta 2021 klo 14.00
 • Tiedottaminen hakijoille: ennen 21. syyskuuta 2021

Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella. Lisäksi seuraavat englanninkieliset liitteet lähetetään sähköpostiosoitteeseen info@packall.eu:

 • Motivaatiokirje – pakollinen
 • Ansioluettelo (Europass-muoto) – valinnainen
 • Todistus kielitaidosta – valinnainen

Lisätietoja hakumenettelystä ja opiskelijoiden valinnasta löytyy CALL FOR STUDENTS Terms and Conditions -ohjeesta.

Koulutus toteutetaan EU:n rahoittaman ERASMUS + KA2 PackAlliance -hankkeen osana.

  CALL FOR STUDENTS Terms and Conditions

PackAlliance Commitment declaration – students

Photograph, video, or audio recording consent form

Ensimmäiset neljä muovien kiertotalouteen eri näkökulmista keskittyvää moduulia, kukin kestoltaan 5 viikkoa, sisältävät asiantuntijavetoista työskentelyä verkkoympäristössä.

KURSSIAIHEET:

1

Uudet materiaalit
ja biotuotteet

2

Ympäristötietoinen suunnittelu ja uudet valmistusprosessit

3

Kuluttajien
osallistaminen

4

Jäämien käsittely
ja hyödyntäminen

Viides moduuli (”CHAINs”) toteutetaan 8 viikon innovaatiohaasteena, jossa pyritään ratkomaan yrityslähtöisiä haasteita monialaisissa tiimeissä. Opiskelija voi suorittaa innovaatiohaasteen TAMKissa tai jossain toisessa mukana olevassa eurooppalaisessa korkeakoulussa. Innovaatiohaaste on mahdollista tehdä kokonaan verkossa. Osalle opiskelijoista tarjotaan mahdollisuutta suorittaa haaste ulkomaanvaihdossa.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Onko kurssi ilmainen?

Kyllä on, osallistumismaksua ei peritä. Kansainväliseen vaihtoon osallistuvat opiskelijat saavat stipendin matka- ja ylläpitokuluihin.

Kuinka paljon aikaa kurssi vaatii?

Tämä voi vaihdella viikosta toiseen. Verkossa toteutettava kontaktiopetus voi olla 2,5­–7,5 tuntia viikossa. Lisäksi opiskelija työskentelee itsenäisesti tehtävien parissa.

Kuinka minua arvioidaan?

Opiskelijoiden arviointi on jatkuvaa ja voi perustua esimerkiksi testeihin, kirjallisiin tehtäviin ja ryhmätöihin. Lisätietoa arvioinnista löytyy CALL FOR STUDENTS Terms and Conditions -ohjeen osiosta 5.

Onko kontaktiopetukseen osallistuminen välttämätöntä?

Moduulien suorittamiseksi vaaditaan vähintään 80 % osallistuminen.

Kuinka hakijat valitaan koulutukseen?

Valinnassa otetaan huomioon tutkinto ja / tai työkokemus sekä motivaatiokirje. Lisätietoa opiskelijavalinnasta löytyy CALL FOR STUDENTS Terms and Conditions -ohjeen osiosta 3.

Kuinka voin osallistua kansainväliseen vaihtoon?

Opiskelijat valitaan avoimen, tasavertaisen rekrytointiprosessin kautta. Lisätietoja valintaperusteista löytyy CALL FOR STUDENTS Terms and Conditions -ohjeen osiosta 3.

PackAlliancen jatko-opinto ohjelmaan sisältyy verkko-opetusta.