KOULUTUSOHJELMA

PackAlliance-hankkeessa toteutetaan uusi jatko-opinto-ohjelma kiertotalouden innovaatioista ja tulevaisuuden muovipakkausteollisuudesta. Koulutus sisältää yhteistyössä tehtäviä projektiopintoja.

Miten osallistua?

Lisätietoa koulutusohjelmaan hakeutumisesta lisätään tälle verkkosivustolle myöhemmin.

Kuka voi osallistua?

Vastavalmistuneet, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan muovipakkausalalla (kemia, ympäristöala, tekniikka jne.)
Ammattilaiset, jotka työskentelevät muovipakkausalaan liittyvien arvoketjujen parissa ja haluavat parantaa osaamistaan ja urakehitystään alalla.

PackAlliance-hanke tulee osaltaan merkittävästi parantamaan osallistuvien korkeakoulujen koulutustarjontaa. Lisäksi Euroopan laajuinen yhteistyö vahvistaa korkeakoulujen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Voimme järjestää yhteisiä koulutuksia ja toteuttaa innovaatioita muovipakkausalan siirtyessä kohti kiertotaloutta.

Kustakin osallistuvasta korkeakoulusta otetaan 15-20 opiskelijaa jatko-opinto-ohjelman pilottikoulutukseen. Tavoitteena on ainakin 60 opiskelijan osallistuminen.

KURSSIAIHEET:

1

Uudet materiaalit ja biotuotteet

2

Ympäristötietoinen suunnittelu ja uudet valmistusprosessit

3

Kuluttajien osallistaminen

4

Jäämien käsittely ja hyödyntäminen

PackAlliancen jatko-opinto-ohjelmassa kehitetään uusi haastepohjainen koulutusmenetelmä nimeltä CHAINS koulutuksen aikana hankitun pätevyyden ja taitojen toteuttamiseksi käytännössä.

PackAlliancen jatko-opinto ohjelmaan sisältyy verkko-opetusta.