Kierrätysmyötäinen tuotesuunnittelu – Design for recycling: muoviteollisuuden tie eteenpäin

 In Artikkelit

On välttämätöntä, että muovituotteet suunnitellaan tavalla, joka takaa niiden toimivuuden ja varmistaa niiden oikeanlaisen loppukäytön hallinnan. Tämä osaltaan ohjaa niitä pois poltosta ja kaatopaikoilta. Kierrätettävyyden parantaminen on myös välttämätön työkalu muovituotteiden kierrätysasteen nostamiseksi. Tämä näkemys jaettiin konferenssin puhujien kesken. Konferenssin selkeä viesti oli, että muovien kiertotalouteen saattamisessa on kiire ja että muovijätteen käsittelyä on parannettava. Lopullisena tavoitteena on muovien tuotantokäytänteiden nykytilan muuttaminen.

https://www.plasticsrecyclers.eu/post/design-for-recycling-the-way-forward-for-the-plastics-industry