Projektowanie w celu sprawniejszego recyklingu: przyszłość dla przemysłu tworzyw sztucznych

 In Artykuły

Obecnie istotnym jest aby produkty z tworzyw sztucznych były projektowane w sposób gwarantujący ich funkcjonalność, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego recyklingu po okresie użytkowania unikając przy tym niepotrzebnego składowania  tworzyw sztucznych lub ich spalania. Poprawa zdolności do recyklingu jest również niezbędnym narzędziem do zwiększenia jego wskaźników. Tę wizję podzielili prelegenci konferencji, których najważniejszym przesłaniem jest pilna potrzeba uczynienia tworzyw sztucznych „cyrkularnymi” oraz usprawnienie gospodarki odpadami. Ostatecznym celem jest zmiana status quo w praktykach produkcji tworzyw sztucznych.