Plastic packaging

 In Artikkelit

Kiertotalouden investointimahdollisuudet vievät kohti vähähiilistä ja vaurasta tulevaisuutta

Artikkeli kiertotalouden muuntuvasta Covid-19 -elvytysstrategiasta (The Circular Economy: a transformative Covid-19 recovery strategy) kuvaa sitä, miten päättäjät voivat auttaa pohjustamaan tietä vähähiiliseen, vauraaseen tulevaisuuteen. Osana tätä on tunnistettu kymmenen houkuttelevaa, viidelle kiertotalouden avainalalle jakautuvaa investointimahdollisuutta.

READ THE ARTICLE