Plastic packaging

 In Artykuły

PLASTIC PACKAGING
Dwie możliwości inwestycji w transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem gospodarki niskoemisyjnej oraz dostatniej przyszłości
Artykuł „Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – strategia naprawcza Covid-19” przedstawia, w jaki sposób decydenci mogą wspierać realizację gospodarki niskoemisyjnej w celu zapewnienia dostatniej przyszłości. W ramach tych działań zidentyfikowano dziesięć interesujących inwestycji wspierających transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, które obejmują pięć kluczowych sektorów.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/covid-19/plastic-packaging#:~:text=The%20circular%20economy%20offers%20a,designed%20to%20be%20safely%20reused%2C