PACK ALLIANCE ORGANIZUJE PIERWSZE WARSZTATY ZE SPECJALISTAMI Z SEKTORA OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH W HISZPANII

 In Artykuły
  • Pack Alliance to europejski alians, którego celem jest modernizacja szkoleń dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i opakowań plastikowych.
  • Ecoembes i Campus Iberus skupiają szerokie grono specjalistów z dziedziny opakowań z tworzyw sztucznych, aby zidentyfikować potrzeby firm i profesjonalistów z branży.

10 lipca, hiszpańscy partnerzy Pack Alliance Ecoembes (organizacja non-profit zajmująca się ochroną środowiska, która koordynuje proces recyklingu w Hiszpanii) i Campus Iberus (strategiczny alians uniwersytetów publicznych z regionu Ebro Valley), zorganizowali warsztaty na temat niezbędnych szkoleń, potrzebnych efektywnego zarządzania opakowaniami z tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Głównym celem spotkania było stworzenie współpracy między uczestnikami w celu zidentyfikowania potrzeb firm i specjalistów z sektora opakowań z tworzyw sztucznych. Całość została przeprowadzona w sposób umożliwiający partnerom Pack Alliance zaprojektowanie i wdrożenie skutecznych szkoleń z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w szkolnictwie wyższym na poziomie europejskim.

Podczas warsztatów, specjaliści z branży opakowań mieli okazję podzielić się pomysłami, które będą pomocne w stworzeniu 4 profili zawodowych w oparciu o programy studiów podyplomowych:

  • Nowe materiały oraz biomateriały
  • Eko-projektowanie i nowatorskie procesy produkcyjne
  • Interakcja obywatelska i eko-marketing
  • Zarządzanie i waloryzacja odpadów

Uczestnicy pomogli również w rozwianiu wszelkich wątpliwości dotyczących nowych profili i umiejętności wymaganych na rynku pracy oraz znaczenia wprowadzenia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym do ich modelu biznesowego.

Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na cztery grupy w oparciu o ich wiedzę i specjalizację w celu wzmożenia debaty i dyskusji na temat głównych tematów, nad którymi pracuje Pack Alliance.

Przy podsumowaniu debaty, wszyscy uczestnicy zgodzili się, że istnieje szeroki brak wiedzy w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych. Potrzebne są nowe szkolenia z zakresu procesu recyklingu, a także promowania sprzętów/narzędzi, które umożliwiają identyfikowanie poszczególnych odpadów. Na koniec wyrazili zaniepokojenie ich zdolnością do przestrzegania nowych przepisów, oraz stopniowego dostosowywania się do nowego zrównoważonego modelu gospodarczego.